2022-02-04

Vi är med i Allmännyttans klimatinitiativ

Klimatinitiativet

Victoriahem har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. – Som en av Sveriges största privata hyresvärdar har vi också ett särskilt stort ansvar, säger Per-Otto Bengtsson, energi- och miljöchef på Victoriahem.

Vi äger 38 000 lägenheter i 30 kommuner. Majoriteten av husen finns i områden byggda på 1960- och 1970-talen, en period då kraven på energieffektivitet inte var så höga.

– Hus i miljonprogramsområden slukar ofta mycket energi. Men det innebär också att våra energiinvesteringar får extra stor effekt när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Genom att även underlätta för alla de som bor hos oss att leva lite mer klimatsmart blir den totala effekten betydande, säger Per-Otto Bengtsson.

Målet i klimatinitiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent jämfört med 2007. Det sammanfaller med vårt eget mål, som gäller perioden 2015–2030.

– Vi har redan kommit halvvägs mot vårt mål, med nio år kvar. Vi investerar stora summor varje år i energibesparande åtgärder som till exempel tilläggsisolering, fönsterbyten, individuell mätning av el och vatten, ventilationssystem med värmeåtervinning samt solceller. Vi har också satsat stort på förbättrad dialog med våra hyresgäster och där ser vi att förbrukningen av vatten och andelen felsorterat avfall har minskat avsevärt, säger Per-Otto Bengtsson.

Vi är sedan 2021 associerad medlem i Sveriges Allmännytta.

Arkiv

2024-07-16

Victoriahems hyresgäster är nöjda med servicen

Läs mer

2024-07-05

Nya löparbanor uppmuntrar till mer rörelse hos barn och unga

Läs mer

2024-06-07

Många insatser gör Vårby gård tryggt och trivsamt

Läs mer

2024-06-05

Poolen i Brandbergen öppnar för sommaren

Läs mer

2024-05-30

Träffa oss på Järvaveckan!

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen