2021-06-11

Vår reaktion på marknadshyror

Per Ekelund Lg

– Vi gillar den trygghet och stabilitet som den reglerade marknaden ger, och det gör vi av flera skäl, berättar vår vd Per Ekelund.

Utredningen om fri hyressättning för nyproducerade hyresbostäder har i dagarna lämnats över till regeringen. Debatten kring förslaget har varit intensiv mellan dem som välkomnar förslaget och dem som menar att ett införande skulle försämra för hyresgästerna genom bland annat kraftiga hyreshöjningar.

I diskussionen har ibland Victoria Park och Hembla samt huvudägaren Vonovia omnämnts bland de aktörer som sägs driva på för att få den aktuella lagstiftningen på plats. I en intervju med Per Ekelund, vd för Victoria Park och Hembla, klargör han bolagens ståndpunkter i frågan.

Hur ställer sig Victoria Park och Hembla i debatten som just nu pågår om fri hyressättning i nyproduktion?
– Jag tror man måste börja den diskussionen med att klargöra hur vi ser på den rådande situationen vad gäller hyresregleringar. Vi gillar den reglerade marknaden som vi har nu, och det gör vi av flera skäl. Det viktigaste skälet är att det skapar förutsägbarhet. Är man ett bostadsbolag med en långsiktig strategi för ägande och förvaltning handlar det inte om att maximera vinster på kort sikt eller här och nu få ut sista möjliga kronan. Vi vill ha trygghet över tid och då fungerar den reglerande marknaden väl där vår ambition alltid är att komma överens med Hyresgästföreningen om hyresnivåerna.

– Vi är inte heller aktörer som framförallt fokuserar på nyproduktion, vi förvaltar och utvecklar befintligt bestånd. Lägger man dessutom till att våra bestånd oftast inte ligger i så kallade A-lägen, ja då blir det ganska naturligt att vi inte är bolag som står på barrikaderna för fri hyressättning i nyproduktion.

Ett argument som angetts som skäl för införandet är att det skulle kunna leda ökad takt i bostadsbyggandet. Hur tänker du kring det?
– Det kan mycket väl leda till ett ökat byggande, och ur den aspekten är det positivt för bostadsbyggandet i Sverige. Jag tror dock inte den eventuella ökade takten i byggandet i så fall har så mycket att göra med att hyrorna skulle bli högre. Förhandlingsordningen idag med Hyresgästföreningen som en stark motpart upplevs nog av många mindre aktörer som krånglig och ett osäkerhetsmoment. Får man bort det momentet kan det tänkas att vissa bolag, särskilt mindre bostadsbolag, vågar ta den risk som det alltid innebär att bygga.

Kommer Victoria Park och Hembla bygga fler nya lägenheter om förslaget går igenom?
– Nej, det skulle inte påverka i någon större utsträckning. Vi ser tydligt att vi har ett högt söktryck på våra lägenheter i många områden och det finns ett behov av fler bostäder helt klart. Däremot skulle jag inte säga att Victoria Parks och Hemblas beslut att bygga nya bostäder skulle påverkas i någon större utsträckning om utredningsförslaget går igenom. Vi har en stor potential att förtäta kring våra fastigheter och det gör vi när vi ser att det skulle tillföra något positivt till våra områden och om det finns en efterfrågan på marknaden.

– Vår ambition är dessutom att förhandla med Hyresgästföreningen om hyrorna så långt det är möjligt. Därför är våra beslut att bygga inte avhängiga av förslaget kring marknadshyror.

Den kritik som framförts har fokuserat mycket på påverkan på hyresgästerna. Kommer förslaget, om det införs, att leda till hyreshöjningar?
– Det är en lite märklig argumentation måste jag säga. Inga befintliga bostäder påverkas av förslaget, vilket betyder att inga hyresgäster behöver tänka på att få hyresökning som en konsekvens av detta. Jag tycker det är olyckligt att man använder det i argumentationen mot förslaget då det skapar en obefogad oro hos hyresgästerna.

– Om hyrorna blir högre än vad de är idag i nyproducerade hus återstår att se. I våra områden är min gissning att det skulle innebära en ytterst begränsad påverkan. Den hyran som skulle förhandlas fram med Hyresgästföreningen för nyproducerade hus i områden där vi finns ligger nog ganska väl i linje med vad betalningsviljan är för lägenheter där. Sätter man en högre hyra än betalningsviljan uppstår vakanser, och det är något som ingen fastighetsägare vill ha.

Arkiv

2024-06-07

Många insatser gör Vårby gård tryggt och trivsamt

Läs mer

2024-06-05

Poolen i Brandbergen öppnar för sommaren

Läs mer

2024-05-30

Träffa oss på Järvaveckan!

Läs mer

2024-05-13

Vi vill veta vad våra hyresgäster tycker

Läs mer

2024-04-25

Inas har koll på garaget i Husby

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen