2022-12-01

Tryggheten ökar i Arboga

Bostadshus med lägenheter på Östra Nygatan tillgängliga för uthyrning i Arboga

I Arboga har den upplevda tryggheten på kvällar och nätter ökat till 85 procent, en ökning med 7,5 procentenheter sedan förra året. Det visar den årliga kundersökning som nyligen genomförts bland våra hyresgäster i Arboga.

Det är företaget AktivBo som på uppdrag av bostadsbolaget Victoriahem genomfört undersökningen i Arboga. Enkäten skickas ut varje år och distribuerades till sammanlagt 275 hushåll.I undersökningen ställs bland annat frågor kring hur du och dina grannar upplever ert område utifrån trivsel- och trygghetsaspekter.

Ökningen av den upplevda tryggheten i området visar att arbetet med samverkan och andra trygghetsskapande insatser har gett god effekt.

– Siffrorna visar att vi är på rätt väg. Jag är övertygad om att de trygghetsskapande insatserna som gjorts i områdena varit en nyckel i detta. Som ny och bättre belysning, asfaltering av gångvägar där det tidigare funnits gropar och mindre buskar och träd som skymmer gång- och cykelvägar, säger Magnus Munter, områdeschef för Arboga hos Victoriahem. 

Det finns flera studier kring vad som kan bidra till att den upplevda tryggheten i ett bostadsområde ökar. Ett välstädat område och att ta bort skymmande träd och buskar är ett bra exempel. Bra belysning på rätt plats är ett annat. En upplyst gångväg kan exempelvis upplevas som otrygg om området runtom har många stora buskar som gör det mörkt.

– Vi genomför regelbundna trygghetsvandringar utomhus och inne i fastigheterna för att lokalisera otrygga platser. Resultatet blir underlag till åtgärdsplaner som visar vad vi behöver göra och var. Det resultera i trygghetsskapande insatser utomhus, i fastigheterna, i trapphus, källargångar och i miljörum. Vi byter ut dörrar för att minska inbrottsrisken och förbättrar städningen av gemensamma utrymmen där det behövs. Det är viktigt att det är helt, rent och snyggt, både inne och ute, fortsätter Magnus Munter.

Undersökningen från AktivBo visar också att den generella trivseln bland boende i Arboga ökar. 95 procent trivs i sitt område i Arboga, en ökning med 11 procentenheter jämfört med förra året. I Arboga kan 83 procent av de boende tänka sig att rekommendera någon att flytta till området, en ökning med 4 procentenheter.

– Vi tar inte något för givet utan är ödmjuka inför resultatet från AktivBo. Arbetet fortsätter för att bibehålla resultatet och att utveckla vårt arbete ännu mer, avslutar Magnus Munter.

Arkiv

2023-09-12

Hyresgäster i Rinkeby känner sig tryggare

Läs mer

2023-09-08

Färre skadedjur och nöjdare hyresgäster med moloker

Läs mer

2023-09-04

90 procent av boende i Köping nöjda med servicen

Läs mer

2023-09-01

Känslan av trygghet ökar i Bro

Läs mer

2023-08-25

Trivseln blommar med odlingslådor

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen