2022-03-14

Tre lägenheter i Järva till kvinnor som utsatts för våld

Trygga Lägenheter För Kvinnor Och Barn

Tillsammans med Stockholms Stadsmission erbjuder vi trygga boenden till kvinnor i behov av skydd. Tre av Victoriahems lägenheter i Järva ska gå till kvinnor som behöver lämna sina hem på grund av våld.

Kvinnor som utsätts för våld i hemmet har inte många alternativ för att hitta en ny bostad. Kommunala bostadsköer som erbjuder social förtur till lägenheter har ofta många krav på den sökande och för de kvinnor som vill byta kommun kan socialtjänstlagen tolkas olika, vilket gör den otydlig, enligt en kartläggning som föreningen Fastighetsägare i Järva gjort.

Som en stor hyresvärd med lägenheter i många olika kommuner är det lättare för Victoriahem att bidra med boende. Därför har Victoriahem nu påbörjat ett samarbete med Stockholms Stadsmission för att fler kvinnor ska kunna lämna en våldsam relation. I ett första steg upplåts tre lägenheter i Järva till Stockholms Stadsmission. Här kan kvinnor och deras barn bo länge och tryggt.

Samarbetet har utvecklats naturligt, då Stockholms Stadsmission hyr en lokal hos Victoriahem i Järva och kontakten redan har etablerats.

- Om vi vill lyfta och förändra bostadsområden som polisen kategoriserat som utsatta måste vi arbeta långsiktigt och med barnens uppväxtvillkor i fokus. Boendefrågan för kvinnor som behövt lämna en våldsam relation är svårlöst och vi ser att mer behövs när det gäller att skapa trygghet för alla barn i våra bostadsområden. Det här samarbetet med Stockholms Stadsmission är ett viktigt steg, säger Jorunn Rådberg, bosocial chef på Victoriahem.

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation med lång erfarenhet av att arbeta med att bryta hemlöshet och motverka utanförskap. Genom sitt program för socialt hållbara bostäder får människor som står långt ifrån bostadsmarknaden tillgång till hyresbostäder som är trygga och överkomligt prissatta.

- En långsiktig boendelösning, där individen kan bo bra och bo kvar över tid, är ofta en förutsättning för att kunna lämna en destruktiv relation och starta om på nytt. Vi är därför glada över samarbetet med Victoriahem för att kunna erbjuda just det till kvinnor som söker sig till oss, säger Pernilla Parding, programansvarig för Stockholms Stadsmissions socialt hållbara bostäder.

Arkiv

2024-06-07

Många insatser gör Vårby gård tryggt och trivsamt

Läs mer

2024-06-05

Poolen i Brandbergen öppnar för sommaren

Läs mer

2024-05-30

Träffa oss på Järvaveckan!

Läs mer

2024-05-13

Vi vill veta vad våra hyresgäster tycker

Läs mer

2024-04-25

Inas har koll på garaget i Husby

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen