2023-03-23

Statens servicecenter blir hyresgäster hos Victoriahem

Statens Servicecenter I Skiftinge Centrum I Eskilstuna

Victoriahem välkomnar Statens servicecenter som hyresgäst i Skiftinge centrum i Eskilstuna. I september öppnar servicekontoret för besök. Det bidrar till ett ökat stöd i kontakten med olika myndigheter för alla som bor i och omkring Skiftinge.

Besökare som har ärenden hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten eller Skatteverket kommer att kunna få hjälp och vägledning på plats.

– Tanken med de statliga servicekontoren är att människor ska kunna få personlig hjälp att hantera ärenden hos olika myndigheter. I en tid då det mesta är digitaliserat har många fortfarande behov av fysiska möten, och de här kontoren riktar sig särskilt till dem, säger Susanna Spångberg, kommersiell uthyrningschef hos Victoriahem.

Servicekontoret öppnar i september

Lokalen i Skiftinge centrum som servicekontoret flyttar in i är Victoriahems gamla områdeskontor. Nu har områdeskontoret flyttat och ombyggnad och renovering pågår för fullt för att se till att Statens servicecenter kan öppna som planerat i september.

– Det är viktigt att lokalen uppfyller myndighetens alla behov, men också att den är välkomnande och trivsam för besökarna, säger Sara Grandin, områdeschef för Victoriahem i Eskilstuna.

Viktig service blir mer tillgänglig

Ärenden som Statens servicecenter hjälper till med inkluderar skattefrågor, socialförsäkringar och pensioner. Arbetssökande kan göra spontanbesök för att få hjälp med Arbetsförmedlingens digitala tjänster.

– Vi ser det här som ett fantastiskt tillfälle att göra viktig service mer tillgänglig för våra hyresgäster och invånare i området. Det betyder mycket att kunna få personligt stöd i olika myndighetsfrågor. Det gör att det individuella ärendet går enklare och det stärker samtidigt förtroendet för våra myndigheter, säger Sara Grandin.

Arkiv

2024-07-16

Victoriahems hyresgäster är nöjda med servicen

Läs mer

2024-07-05

Nya löparbanor uppmuntrar till mer rörelse hos barn och unga

Läs mer

2024-06-07

Många insatser gör Vårby gård tryggt och trivsamt

Läs mer

2024-06-05

Poolen i Brandbergen öppnar för sommaren

Läs mer

2024-05-30

Träffa oss på Järvaveckan!

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen