2023-12-04

”Målet är att Lövgärdet ska strykas från polisens lista”

Mer Trygghet I Lovgardet

I stadsdelen Lövgärdet i Göteborg har den upplevda tryggheten bland boende ökat under flera år. Det visar enkäter som Victoriahem och det kommunala bostadsbolaget Poseidon har skickat ut till sina hyresgäster.

Sedan några år tillbaka arbetar Poseidon och Victoriahem mot det gemensamma målet att Lövgärdet ska lyftas bort från polisens lista över särskilt utsatta områden.

Och arbetet ger resultat; både Victoriahem och Poseidon rapporterar de högsta trygghetssiffrorna någonsin, enligt de kundundersökningar de under flera år har skickat ut till sina hyresgäster.

Den upplevda tryggheten har ökat

Bland Victoriahems hyresgäster i Lövgärdet har den upplevda tryggheten i området under kvällar och nätter ökat med 3,5 procentenheter jämfört med förra året. I fastigheterna närmast torget är ökningen hela 12,5 procentenheter. Här känner sig 74,4 procent trygga under kvällar och nätter i sitt närområde.

- De här positiva siffrorna är ett resultat av ett långsiktigt arbete med fokus på helheten. Vi satsar både på miljön utomhus och på bosociala insatser med större närvaro av vuxna som bygger relationer med våra hyresgäster, säger Toni Delen.

Ny belysning skapar trygghet i Lövgärdet

År 2021 renoverades torget i Lövgärdet av Victoriahem, för första gången sedan det byggdes på 70-talet. Idag är torget anpassat för familjer, lek och umgänge.  

Efter renoveringen har torget fått ännu fler lampor och många områden har fått ny belysning. Det har bland annat lett till att 85 procent av de boende på Vaniljvägen har svarat att de nu är nöjda med belysningen på gården och nära sitt hus. Det är en ökning med 15 procentenheter jämfört med förra årets kundundersökning.

Samarbete för att öka tryggheten

Victoriahem och Poseidon har ett gott samarbete för att tillsammans öka tryggheten i Lövgärdet. Bland annat har de investerat i gemensamma trygghetsvärdar. Trygghetsvärdarna är på plats sju kvällar i veckan för att visa närvaro, prata med boende, rapportera avvikelser och åtgärda mindre fel direkt på plats.

Poseidon har också satsat mycket på tryggheten i sina fastigheter. 2023 rustades hela fastighetsbeståndet upp och under de senaste åren har alla källarförråd fått gallerburar, belysningen har förstärkts och dörrar och allmänna utrymmen har trygghetssäkrats.

Poseidons hyresgäster allt tryggare

Och även deras hyresgäster i Lövgärdet känner sig allt tryggare. Här känner sig 84 procent trygga, enligt Poseidons trygghetsindex. Det är mycket högre än genomsnittet för de allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg.
- Vi har även en god samverkan med många lokala aktörer som ordnar aktiviteter för barn och unga och har öppnat en Framtidshubb dit boende kan vända sig för råd och stöd för att komma i arbete eller studier.

- Målet är att Lövgärdet ska strykas från polisens lista över utsatta områden och vi som fastighetsägare gör allt vi kan för att det ska hända, säger Dennis Andersson, distriktschef för Poseidon Angered.

Arkiv

2024-07-16

Victoriahems hyresgäster är nöjda med servicen

Läs mer

2024-07-05

Nya löparbanor uppmuntrar till mer rörelse hos barn och unga

Läs mer

2024-06-07

Många insatser gör Vårby gård tryggt och trivsamt

Läs mer

2024-06-05

Poolen i Brandbergen öppnar för sommaren

Läs mer

2024-05-30

Träffa oss på Järvaveckan!

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen