2022-09-09

Lättare att sortera avfall i Visättra

Sopsortering I Moloker

För att den viktiga sopsorteringen ska fungera i ett bostadsområde måste det vara enkelt att sortera. I Visättra ska vi snart inviga en helt ny avfallsstation där våra hyresgäster får bra möjligheter till sortering.

I Visättra har vi satsat på att underlätta ännu mer för våra hyresgäster att sortera sitt avfall.

Flera sophus har målats och grovstädats för att bli trevligare att vistas i. Vi har satt upp tydliga skyltar och snart ska nya dörrar som ger större säkerhet levereras.

Längs Visättravägen 4-26 har vi lagt ner ett stort arbete på att bygga moloker med fler möjligheter till sortering än tidigare. De ska snart invigas under en trevlig dag där vi kommer att prata sopsortering med våra hyresgäster och dela ut information.

- Ur miljösynpunkt är det fantastiskt att hyresgästerna kommer ha möjlighet att sortera mer. Miljön är ett gemensamt ansvar som vi alla måste ta tillsammans, konstaterar vår förvaltare i Visättra Emelie nöjt.

Våra hyresgäster som ska använda de nya molokerna kommer att få mer information om invigningen när det är dags.

Arkiv

2023-09-12

Hyresgäster i Rinkeby känner sig tryggare

Läs mer

2023-09-08

Färre skadedjur och nöjdare hyresgäster med moloker

Läs mer

2023-09-04

90 procent av boende i Köping nöjda med servicen

Läs mer

2023-09-01

Känslan av trygghet ökar i Bro

Läs mer

2023-08-25

Trivseln blommar med odlingslådor

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen