2022-02-23

Lägenhetsinbrotten minskar i Järva

Omrchef, Spånga

För tio år sedan hade Järvaområdet i Stockholm flest lägenhetsinbrott i Sverige. Idag ligger antalet under rikssnittet.

"Det här visar att våra insatser har gett resultat för våra hyresgäster. Trygga hyresgäster trivs bättre i sina hem och mår bättre. Därför prioriterar vi frågan om trygghet i våra områden", säger Maria Höglund, områdeschef i Tensta och Rinkeby.

Att öka tryggheten i våra områden och för dig som hyresgäst är något som vi arbetar mycket med. Vi trygghetsvandrar, genomför trygghetsbesiktningar och gör förbättringar i våra hus, exempelvis genom att byta ut våra entréportar till Järvaporten. Järvaporten håller en hög säkerhetsklass. Det är en rejäl ståldörr med magnetlås i stället för mekaniska lås, som kan krångla.  

Tillsammans med Fastighetsägarföreningen i Järva har vi och de andra medlemmarna regelbundet trygghetsvandrat i våra områden. Vi har också genomfört trygghetsbesiktningar för att identifiera otrygga platser, som vi sedan arbetar med och utvecklar så att de blir tryggare.  

"Ökat samarbete med andra aktörer är en viktig satsning som kompletterar våra andra åtgärder och tillsammans har vi blivit smartare och starkare. Resultatet visar verkligen hur viktigt det är med samverkan i området", kommenterar regionchef Daniel S Mattsson.

Arkiv

2023-09-25

Arshia jobbar för återvinningen i Vårby gård

Läs mer

2023-09-12

Hyresgäster i Rinkeby känner sig tryggare

Läs mer

2023-09-08

Färre skadedjur och nöjdare hyresgäster med moloker

Läs mer

2023-09-04

90 procent av boende i Köping nöjda med servicen

Läs mer

2023-09-01

Känslan av trygghet ökar i Bro

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen