2022-04-11

Huskurage för tryggare boende

Huskurage Mot Våld I Hemmet

I Katrineholm ville vår förvaltning involvera hyresgästerna för att stärka gemenskapen och tryggheten. Genom att engagera sig i Huskurage för att stoppa våld i hemmet har de kommit en bit på väg.

Varje år gör Victoriahem en stor kundundersökning för att se vad hyresgästerna tycker om sitt boende och sitt område. I Katrineholm visade undersökningen 2021 att en del hyresgäster tyckte att tryggheten behövde bli bättre.

- Vi ville engagera alla boende och tala om för dem hur viktiga de själva är i detta arbete, säger Julia Edlund, förvaltare på Victoriahem i Katrineholm.

Uppmärksamma våld i hemmet

Därför bestämde sig förvaltningen att använda sig av policyn Huskurage. Huskurage uppmanar grannar att vara uppmärksamma och agera vid misstanke om våld i hemmet. Detta kan ske genom att knacka på dörren om de tror att någon far illa.

- Vi vill att folk ska våga agera. Många kan känna en oro för att lägga sig i en grannes privatliv. Men det är viktigt att komma ihåg att det handlar om att visa omtanke mot sina grannar, säger Julia.

Varje torsdag mellan klockan 16.00-17.00 håller förvaltningen gårdsmöten där de bland annat informerar om Huskurage.

- Arbetet har uppskattats av de flesta hyresgäster. Vi har även fått information om att boende hört eller sett saker men inte vetat hur de ska agera.

- Att vi pratar om det gör att man är mer förberedd om man hamnar i denna typ av situation igen, säger Julia.

Kan be granne om hjälp

Policyn tvingar ingen att ingripa, förklarar Julia. Det går också bra att be andra grannar om hjälp, eller helt enkelt ringa polisen.

- Vårt mål är att ingen ska fara illa i våra fastigheter och att alla ska känna sig trygga i hur man kan gå till väga vid misstanke om våld i hemmet, säger hon.

 

Huskurages tre uppmaningar lyder:

  1. Knacka på hos grannen.
  2. Vid behov – hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
  3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Arkiv

2024-06-07

Många insatser gör Vårby gård tryggt och trivsamt

Läs mer

2024-06-05

Poolen i Brandbergen öppnar för sommaren

Läs mer

2024-05-30

Träffa oss på Järvaveckan!

Läs mer

2024-05-13

Vi vill veta vad våra hyresgäster tycker

Läs mer

2024-04-25

Inas har koll på garaget i Husby

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen