2024-01-24

Gottsunda letar lösningar på övergivna kundvagnar

Kundvagn I Gottsunda I Uppsala

I Gottsunda i Uppsala förs många kundvagnar bort från affärerna och överges sedan i bostadsområdena. För att komma till rätta med problemet startar nu en förstudie om mobilitet i utsatta områden.

Både butiksägare i Gottsunda centrum och Victoriahems förvaltning tycker att det är ett stort problem när kundvagnar tas från butikerna och sedan lämnas på olika platser i bostadsområdena. Det tar tid och kostar pengar att samla ihop dem och köra tillbaka dem. Butikerna har nu till och med svårt att få nya kundvagnar från sina centrallager för att så många försvinner.

Samtidigt pågår ett detaljplaneprojekt i Gottsunda. Kommunen och Victoriahem ska bygga nya bostäder.

- En central fråga i alla detaljplaner är hur man bygger så att boende kan lämna bilen och resa på annat sätt. Vi upptäckte att existerande studier över mobilitet inte alltid kan tillämpas på utsatta områden som Gottsunda, säger Pia Krook, projektutvecklare på Victoriahem.

Undersökning om hur boende reser

Så föddes idén att göra en förstudie i Gottsunda för att undersöka hur de boende reser och vilka typer av transportmedel de behöver.

- Förstudien fokuserar på kvinnorna. Det är de som i stort har hand om hushållsarbetet, som ofta inte tar körkort och inte lika ofta har tillgång till bil. De allra flesta cyklar inte heller. De är ofta hemma på dagtid. Vad kan vi göra för att underlätta för dem? berättar Pia.

Studien heter Jämlik tillgänglighet: Mobilitetstjänster i utsatta områden. Affärsinnehavare, bostadsföretag, kommunrepresentanter och hyresgäster ska intervjuas.

Frågor ställs om kundvagnarna

Frågor ska ställas om de boendes vardag och hur de transporterar mat och andra saker. De får också svara på frågor som rör kundvagnarna: Varför tror de att det står så många kundvagnar i området? Vad är de största fördelarna med kundvagnarna? Vad kan affärerna göra för att det ska bli lättare för människor att få hem allt de handlat?

Pia ska nu börja göra djupintervjuer med Victoriahems hyresgäster i Gottsunda. Senare i vår ska en workshop också hållas.

- Nu börjar vi dokumentera. Nästa steg kan vara att göra en prototyp för en vagn som de boende kan hyra eller låna gratis för att transportera matvaror och annat. Kanske någon form av dramaten, säger Pia.

Victoriahem utför förstudien tillsammans med Fastighets AB Hemmaplan, Trivector Traffic, Theory Into Practice och handlarna i Gottsunda centrum.

Den finansieras av Vinnova och ska bidra till flera av målen för Agenda 2030.

Arkiv

2024-06-07

Många insatser gör Vårby gård tryggt och trivsamt

Läs mer

2024-06-05

Poolen i Brandbergen öppnar för sommaren

Läs mer

2024-05-30

Träffa oss på Järvaveckan!

Läs mer

2024-05-13

Vi vill veta vad våra hyresgäster tycker

Läs mer

2024-04-25

Inas har koll på garaget i Husby

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen