2024-05-21

Bra att veta om grillning och eldningsförbud

Regler Om Grillning Vid Fastigheter

Våren och sommaren är härliga tider för att grilla och umgås! Då är det bra att veta vilka regler som gäller för att det ska vara säkert och minska risken för eldsvåda.

En del av våra bostadsområden har särskilda grillplatser. Dem får alla våra hyresgäster använda. Så samsas om platsen och kom ihåg att städa upp efteråt.

På din balkong eller uteplats får du bara använda elgrill. Har du frågor om detta, kontakta din förvaltning.

Om det är eldningsförbud

Om det är riktigt torrt och varmt ute kan kommunen eller länsstyrelsen besluta om eldningsförbud.

Då är det förbjudet att elda utomhus nära skog och mark. Men oftast är det tillåtet att grilla på anlagda grillplatser och gårdar till flerbostadshus.

Vid skärpt eldningsförbud är det även förbjudet att grilla på anlagda grillplatser.

Du ansvarar själv för att ta reda på information om vad som gäller under ett eldningsförbud.

Information hittar du på kommunens eller länsstyrelsens hemsida.

Läs mer om eldningsförbud här på krisinformation.se.

Arkiv

2024-06-07

Många insatser gör Vårby gård tryggt och trivsamt

Läs mer

2024-06-05

Poolen i Brandbergen öppnar för sommaren

Läs mer

2024-05-30

Träffa oss på Järvaveckan!

Läs mer

2024-05-13

Vi vill veta vad våra hyresgäster tycker

Läs mer

2024-04-25

Inas har koll på garaget i Husby

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen