Så här ska du sortera

Sopor är inte bara skräp. Om du sorterar rätt blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Det är också viktigt att skydda människor och miljö från farligt avfall. 

Ge ditt skräp ett andra chans

Det mesta kan återvinnas om du sorterar ditt avfall på rätt sätt och då kommer det till användning fler gånger. Du bidrar till en bättre miljö och sparar på energi och naturresurser.
Därför är det viktigt att du slänger dina sopor i avfallskärlen som finns i ditt bostadsområde.

Gratis besök på återvinningscentralen

Det avfall som du inte har möjlighet att sortera i våra återvinningskärl ska lämnas på närmaste återvinningscentral.

Kommunens återvinningscentral tar hand om och återvinner avfall. Mer information finns på din områdessida och kommunens hemsida.