Information om covid-19

Vi behöver alla fortsätta hjälpas åt med att vidta försiktighetsåtgärder, så att vi tillsammans minskar smittspridningen av coronaviruset.

Vi på Victoriahem följer vi de allmänna råd som myndigheterna går ut med och vi uppdaterar våra rutiner löpande vid behov. Vi uppmanar alla våra hyresgäster att hjälpa till med att följa och sprida vidare Folkmyndighetens råd.


På Folkhälsomyndighetens hemsida finns all information du behöver veta om covid-19. Där finns svar på vanliga frågor och tips på vad du ska tänka på för att skydda dig och andra. Informationen finns på flera språk.

Viktigt att tänka på när vi träffar dig

På grund av den pågående spridningen av coronaviruset ska vi träffa så få människor som möjligt. Det är myndigheternas starka rekommendationer.

Men det kan hända att vi behöver besöka dig för att rätta till fel och skador som har uppstått i din lägenhet. Då är det viktigt att vi alla följer de riktlinjer som finns, och hjälps åt för att minska risken för smittspridning.

Det här gör vi

  • Vi på Victoriahem är noga med att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer om handhygien och att hålla avstånd.
  • Ingen personal med symptom på sjukdom får vistas på våra områdeskontor eller besöka hyresgäster.
  • Vi ställer samma krav på de entreprenörer som ibland hjälper oss att åtgärda fel i lägenheter.
  • Om det är många under områdeskontorets besökstider, ber vi att du väntar utanför kontoret på din tur.

Det här behöver du tänka på

  • Håll avstånd till oss och andra.
  • Vistas gärna i ett annat rum medan vi åtgärdar något i din lägenhet.
  • Har du minsta symptom, som feber och hosta, är det viktigt att du hör av dig till oss  om vi har ett inbokat besök. Så bokar vi en ny tid.