Individuell mätning och debitering av vatten och el

Vi vill att du ska kunna se hur mycket vatten och el du faktiskt förbrukar och kunna påverka dina boendekostnader. Därför väljer vi att införa IMD, som står för individuell mätning och debitering. Det innebär att du som hyresgäst betalar för det du förbrukar.

Miljömässiga fördelar

Det finns även miljömässiga fördelar med IMD. Individuell mätning ökar medvetenheten och har i många fall visat sig minska förbrukningen. Bra för både din plånbok och miljön.

IMD vatten

Med systemet individuell mätning och debitering (IMD) mäter vi hur mycket vatten varje hushåll gör av med. Varje hushåll betalar sedan för det vatten de använder. I stället för att alla betalar lika mycket för vattnet, oavsett hur mycket de använder. 

En mängd kallt och varmt vatten ingår i din hyra. I stora lägenheter ingår lite mer vatten än i små. Om du använder mindre vatten än vad som ingår, får du tillbaka pengar. Om du använder mer, får du betala lite mer. Kallvatten är billigare att använda än varmvatten.

Bidra till en bättre miljö och spara pengar

Med hjälp av IMD minskar vi användningen av vatten och energi, vilket är bra för miljön. Det blir också mer rättvist när varje hushåll betalar för sitt eget vatten. När du ser hur mycket vatten som just ditt hushåll använder kan du påverka dina egna utgifter.

I vår folder kan du läsa mer om hur IMD fungerar från installation av mätare till att systemet startar. 

Följ din förbrukning

På Mina sidor kan du följa din förbrukning. På din hyresavi ser du om du får tillbaka pengar eller behöver betala lite mer.

Hitta vattentjuvarna

Droppande kranar och toaletter gör att din vattenförbrukning blir hög. Kontrollera hur det ser ut hos dig, läcker eller droppar någon kran? Rinner det vatten i toaletten när du inte spolar? Om svaret är ja, hör av dig till oss så kommer vi och åtgärdar det.

IMD el

Med individuell mätning betalar du bara för din egen, faktiska förbrukning. Ju mindre el du använder, desto mindre betalar du. En annan fördel är att hela fastigheten delar på en enda abonnemangsavgift (för bland annat elnätsavgift och moms). Istället för att varje lägenhet har egna abonnemang. 

Det finns en mätare i din lägenhet som mäter hur mycket el just du använder. Du betalar ett fast pris per kWh, som ändras en gång per kvartal eller en gång per år, beroende på leverantörernas priser. Priset per kWh finns även på hyresavin. Du betalar även en fast administrativ avgift, som justeras i samband med hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen.