Individuell mätning och debitering av vatten och el

Vi vill att du ska kunna se hur mycket vatten och el du faktiskt förbrukar och kunna påverka dina boendekostnader. Därför väljer vi att införa IMD, som står för individuell mätning och debitering. Det innebär att du som hyresgäst betalar för det du förbrukar.

Miljömässiga fördelar

Det finns även miljömässiga fördelar med IMD. Individuell mätning ökar medvetenheten och har i många fall visat sig minska förbrukningen. Bra för både din plånbok och miljön.

IMD vatten

I hyran ingår normalförbrukning av vatten som är baserat på antal kvadratmeter och år, i enlighet med överenskommelse med Hyresgästföreningen.

Det innebär att om du gör av med mindre än det som är normalförbrukning får du avdrag på hyresavin, gör du av med mer så får du betala för det som överstiger normalförbrukningen.

Det finns en mätare i din lägenhet som mäter hur mycket vatten just du använder. Priset vi debiterar dig för varmt och kallt vatten baseras på våra leverantörers priser på vatten och värme plus 25 procent i moms.

På hyresavin en månad senare får du den faktiska förbrukningen för föregående månad. Har du använt mindre mängd vatten än det som är normalförbrukning får du avdrag på hyran, har du använt mer får du betala för det som överstiger normalförbrukningen.

På Mina sidor kan du se din förbrukning i realtid via länken CURVES (Ecuguard).

Inkörningsperiod vid uppstart av IMD vatten
Efter installation av mätare i lägenheten, har vi en inkörningsperiod på två månader för att du ska kunna ta del av och framförallt påverka din förbrukning inför den första riktiga avläsningen. Därefter startar mätning av din faktiska förbrukning i jämförelse mot normalförbrukningen för din bostad.

IMD el

Med individuell mätning betalar du bara för din egen, faktiska förbrukning. Ju mindre el du använder, desto mindre betalar du. En annan fördel är att hela fastigheten delar på en enda abonnemangsavgift (för bland annat elnätsavgift och moms). Istället för att varje lägenhet har egna abonnemang. 

Det finns en mätare i din lägenhet som mäter hur mycket el just du använder. Du betalar ett fast pris per kWh, som ändras en gång per kvartal eller en gång per år, beroende på leverantörernas priser. Priset per kWh finns även på hyresavin. Du betalar även en fast administrativ avgift, som justeras i samband med hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen.