Här finns alla husen

Miljonprogrammet Skyltar

Det är kanske främst storstädernas förorter man förknippar med miljonprogrammet. Men under miljonprogramsåren byggdes bostäder över hela landet, och även i städernas centrala delar.

Av miljonprogrammets drygt en miljon bostäder finns 578 000 som lägenheter i flerbostadshus. Det är en femtedel av alla lägenheter i Sverige. Resten av bostäderna byggdes som villor och småhus.

Allra störst andel miljonprogramslägenheter finns i Gotlands, Västernorrlands och Gävleborgs och Blekinge län, där är cirka tre av tio lägenheter i flerbostadshus byggda 1965–1974. Lägst andel finns i Stockholms län, 19 procent.

Län med störst andel lägenheter i flerbostadshus byggda under året 1965-1974. Källa: SCB


Av storstadskommunerna är andelen störst i Göteborgs stad, 24 procent, följt av Malmö, 21 procent. I Stockholms stad är 10 procent av lägenheterna i flerbostadshus från miljonprogramsåren.

Sett till antal miljonprogramslägenheter ligger Stockholms län i topp, med 143 000. 41 600 av dessa finns i Stockholms kommun.

Andel lägenheter i flerbostadshus som är byggda 1965-1974 i kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Källa: SCB

 

Kolla kartan 

Boverket har tagit fram en karta där du kan se var miljonprogramshusen finns. Till kartan

Artiklar

”Bostadsföretagen kan vara den samlande kraften”

Läs mer

Hur stort är renoveringsbehovet? Om det tvistar de lärde

Läs mer

Vem äger miljonprogrammet?

Läs mer

Miljonprogrammet ständigt aktuellt – om debatten genom åren

Läs mer

Låg energianvändning per person i miljonprogrammet

Läs mer