Om sidan

Miljonprogrammet är ett spännande historiskt projekt. Och samtidigt ständigt aktuellt. Diskussionen om miljonprogramsområdena idag handlar ofta om problem – om otrygghet, sociala utmaningar och upprustningsbehov. Men det är förstås inte hela bilden.

Victoriahem är en av Sveriges största ägare av miljonprogramsområden. Vi har valt att finnas i dessa områden för vi ser all den potential som finns här – i hus, områden och människor. Samtidigt förstår vi utmaningarna. Utmaningar som ibland står i vägen för möjligheterna.

Vi har ägt, förvaltat och utvecklat miljonprogramsområden i tio år. Under åren har vi lärt oss mycket av både framgångar och misslyckanden. Vi har också mött tusentals hyresgäster, engagerade eldsjälar, forskare, experter och förtroendevalda som hjälpt oss förstå hur miljonprogramsområden bäst tas om hand.

Vi brinner för att lyfta dessa områden, det är till och med vår affärsidé. Därför lyfter vi nu också frågor och tankar kring miljonprogramsområdena och deras framtid på denna sida. Vi vill dela med oss av våra och andras viktiga insikter och på så sätt bidra till att ge en bredare bild än den som far förbi i nyhetssändningar.

För att förstå miljonprogrammet idag är det bra att också förstå miljonprogrammets ursprung. Varför blev det som det blev, och ser ut som det gör? Vad säger forskare, experter och de som bor i områdena? Och vad är viktigast att göra för att lyckas ta vara på potentialen?

Vi har förstås inte alla svar utan vill bjuda in till diskussion, kunskapsutbyten och samarbeten. Kontakta oss gärna via formuläret nedan.

Kontakta oss