Erik Stenberg Edited 1664989893

"Vi borde lära oss av miljonprogrammets innovationer"

Miljonprogrammet har varit älskat att hata ända sedan det kom till. Men det var ett innovativt projekt med kreativa lösningar som vi kan lära oss myck…

Läs mer
Miljonprogrammet Skyltar

Här finns alla husen

Det är kanske främst storstädernas förorter man förknippar med miljonprogrammet. Men under miljonprogramsåren byggdes bostäder över hela landet, och ä…

Läs mer
Ingvar Nilsson Edited 1666182693

"Samverkan nyckel för att vända utvecklingen"

Den bild som ges av miljonprogramsområdena idag är ofta dyster, och handlar om kriminalitet och utanförskap. En person som är mer hoppfull är national…

Läs mer
Centrum 1662104951

Brickebackens radhus – det typiska miljonprogrammet

Miljonprogramshusen finns inte bara i storstäderna, och det byggdes inte bara höghus. 80 procent byggdes i mindre städer och tätorter och de allra fle…

Läs mer
Vagg 1664991494

Därför är förorten K-märkt

Miljonprogramsområden förknippas ofta med massproduktion och enformighet. Men husen är långt ifrån stöpta i samma form, tvärtom är variationen stor. "…

Läs mer
Infographic 1200 630

Miljonprogrammet - grönt och bilfritt

Miljonprogramsområdena är inte så lika varandra som man kanske kan tro. Men det fanns idéer om hur det goda livet i områdena skulle te sig, som påverk…

Läs mer
Jorunn1 1664897998

”Bostadsföretagen kan vara den samlande kraften”

För att vända utvecklingen i ett utsatt område krävs engagemang från många olika aktörer. Det behövs också en stark samlande kraft, och den rollen har…

Läs mer
Dorr 1666183850

Hur stort är renoveringsbehovet? Om det tvistar de lärde

Att behovet av upprustning av miljonprogramshusen är stort är de flesta överens om. Men hur stort, är det ingen som riktigt vet. Uppemot 40 procent av…

Läs mer
Rinkeby 1666188726

Vem äger miljonprogrammet?

Miljonprogrammet var ett statligt projekt. Men husen byggdes och ägdes av bostadsbolag och byggföretag, såväl privata som kommunala. Statens medel för…

Läs mer
U3a4773 1662551323

Miljonprogrammet ständigt aktuellt – om debatten genom åren

Erik Stenberg, forskare och lektor i arkitektur vid KTH, har i över 20 års tid följt diskussionen kring miljonprogrammet och han ser ett fokus som för…

Läs mer
Victoriahem i Brandbergen

Låg energianvändning per person i miljonprogrammet

Miljonprogrammets hus beskrivs ofta som stora energitjuvar. Men sett till energianvändningen per person är dessa byggnader bland de mest effektiva.

Läs mer