Vem äger miljonprogrammet?

Rinkeby 1666188726

Miljonprogrammet var ett statligt projekt. Men husen byggdes och ägdes av bostadsbolag och byggföretag, såväl privata som kommunala. Statens medel för att få fart på byggandet handlade om subventioner och förmånliga lån.

Under miljonprogramsåren byggdes 1 005 578 bostäder. Två tredjedelar var  lägenheter i flerbostadshus, resten byggdes som småhus.

Cirka 60 procent av lägenheterna i flerbostadshusen byggdes av allmännyttiga kommunala bostadsbolag. 20 procent byggdes som bostadsrätter, där HSB och Riksbyggen var de två stora aktörerna. Privata företag byggde cirka 15 procent av lägenheterna. Resten byggdes av bland annat stat och landsting.

Andel lägenheter i flerbostadshus byggda under miljonprogramsåren fördelade efter byggherrekategori. Källa: Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 1980, SCB.

Ägarbilden förändras

Under åren har ägarbilden förändrats. 2007 ändrades regelverket kring försäljning av allmännyttiga fastigheter, vilket gjorde det lättare för kommunerna att sälja hela eller delar av sina bestånd. Samtidigt var nu miljonprogramsområdena i behov av kostsamma upprustningar, vilket var ett vanligt skäl till att många hus också såldes. 2011 infördes också krav på att även de allmännyttiga bostadsbolagen skulle driva verksamheten enligt affärsmässiga principer med normala avkastningskrav.

Utländska ägare ser potentialen

På 2010-talet fick utländska investerare upp ögonen för potentialen i miljonprogrammets hyreshus. Flera stora affärer genomfördes. Idag är till exempel Victoriahem, ägt av det tyska fastighetsbolaget Vonovia, en av de största privata ägarna av miljonprogramshus i Sverige. Victoriahem äger drygt 39 000 lägenheter, varav 26 000 är byggda 1965–1974.

Det finns idag 578 192 lägenheter i flerbostadshus byggda under miljonprogramsåren. 39 procent ägs av kommunala bolag, 24 procent av privata hyresvärdar och 32 procent är bostadsrätter.

Andel lägenheter i flerbostadshus byggda under miljonprogramsåren fördelade efter kategori av ägare 2021, Källa: SCB.

Artiklar

"Vi borde lära oss av miljonprogrammets innovationer"

Läs mer

Här finns alla husen

Läs mer

"Samverkan nyckel för att vända utvecklingen"

Läs mer

Brickebackens radhus – det typiska miljonprogrammet

Läs mer

Därför är förorten K-märkt

Läs mer

Miljonprogrammet - grönt och bilfritt

Läs mer