”Bostadsföretagen kan vara den samlande kraften”

Jorunn1 1664897998

För att vända utvecklingen i ett utsatt område krävs engagemang från många olika aktörer. Det behövs också en stark samlande kraft, och den rollen har bostadsföretagen stora möjligheter att ta. Det menar Jorunn Rådberg, hållbarhetsutvecklare på Victoriahem.

– Vi har kontaktnätet, kunskapen och de ekonomiska musklerna som behövs. Och självklart incitamenten – vi har allt att vinna på att vi tillsammans med andra lyckas lyfta dessa områden, säger hon.

Ökande intresse

Jorunn Rådberg har lång erfarenhet av att arbeta med bosociala frågor i utsatta områden. Idag är frågor som handlar om social hållbarhet en naturlig del i flesta bostadsbolags verksamhet, säger hon.

– Ja, det har hänt mycket de senaste tio åren. Perspektivet har flyttats från att bara värdera fastigheterna, till att också värdera risker. Det är helt enkelt väldigt dyrt att äga hus i ett område där saker och ting går överstyr.

Att underlätta för andra att bedriva social verksamhet i området är en viktig uppgift för ett fastighetsbolag, enligt Jorunn Rådberg.

Det kan fastighetsägaren göra

Vad är det då fastighetsägaren kan göra? Framför allt handlar det om att vara en möjliggörare och en samlande kraft, menar Jorunn Rådberg.

– Jag skulle säga att det viktigaste vi bidrar med är att underlätta för andra att verka och bedriva sin verksamhet i våra kvarter, till exempel polisen, sociala myndigheter och föreningslivet. Vi kan bjuda in till möten och aktiviteter, tillhandahålla lokaler och stötta verksamheter ekonomiskt.

– Vi har också stor kunskap om områdena och ett stort kontaktnät som vi kan dela med oss av, samtidigt som vi har en direktkanal till dem som bor där.

Affärsmässighet krävs

Förståelsen för att det är affärsmässigt att jobba med bosociala frågor är viktig tycker hon. Det är då man får med sig hela organisationen och kan jobba långsiktigt med frågorna.

Det är kortsiktigheten många snavar på. Det krävs uthållighet för att lyckas.

– Det är kortsiktigheten många snavar på. Det krävs uthållighet för att lyckas. Det här är inte något man kan göra vid sidan av den dagliga förvaltningen, det behöver var en del av den.

Det måste också finnas tydliga mandat från högsta ledningen, och det bosociala arbetet behöver mätas och följas upp, precis som man gör med den övriga verksamheten, menar Jorunn Rådberg.

– Det handlar om att se det som en affärskritisk del av verksamheten som man måste budgetera för. Det krävs resurser. Men det är en investering som, om man gör det på rätt sätt, kommer att ge god avkastning.

Det här krävs av fastighetsägaren

 • Integrera det bosociala perspektivet i det dagliga arbetet
 • Dedikerade resurser – både pengar och personal
 • Långsiktigt perspektiv och förståelse för att förändring tar tid
 • Tydliga mandat från ledningen
 • Bosociala nyckeltal och löpande uppföljning
 • Samverkan med andra aktörer
 • Agera som möjliggörare och katalysator

Därför är bosocialt arbete lönsamt

 • Minskad skadegörelse     
 • Lägre underhållskostnader
 • Attraktivare bostadsområden
 • Nöjdare kunder
 • Färre omflyttningar
 • Tryggare hyresintäkter
 • Ökat värde på fastigheterna
 • Lättare att attrahera kompetent personal

Artiklar

"Vi borde lära oss av miljonprogrammets innovationer"

Läs mer

Här finns alla husen

Läs mer

"Samverkan nyckel för att vända utvecklingen"

Läs mer

Brickebackens radhus – det typiska miljonprogrammet

Läs mer

Därför är förorten K-märkt

Läs mer

Miljonprogrammet - grönt och bilfritt

Läs mer