Affärsetik – att ta ansvar och göra rätt

Investering i hållbara relationer handlar bland annat om att olika människor vill bo hos oss, precis som att vi vill att våra medarbetare tycker att vi är en bra arbetsgivare. Vi önskar också att leverantörer, entreprenörer och andra samhällsaktörer vill samarbeta med oss.

Vi på Victoriahem strävar efter att vara ett företag som tar ansvar. För oss är såväl vår uppförandekod som externa visselblåsartjänst ett sätt för oss att ta ansvar och göra rätt.