Affärsetik – att ta ansvar och göra rätt

Investering i hållbara relationer handlar bland annat om att olika människor vill bo hos oss, precis som att vi vill att våra medarbetare tycker att vi är en bra arbetsgivare. Vi önskar också att leverantörer, entreprenörer och andra samhällsaktörer vill samarbeta med oss.

Vi på Victoriahem strävar efter att vara ett företag som tar ansvar. För oss är såväl vår uppförandekod som externa visselblåsartjänst ett sätt för oss att ta ansvar och göra rätt.

Mer information om visselblåsning hittar du här.

Uppförandekod

Vår uppförandekod bygger på principerna i FN Global Compact som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, etik och korruption. Det handlar om att leva upp till både våra egna och samhällets regler, krav och förväntningar. Och det är en uppgift vi tar på stort allvar och arbetar med varje dag.

> Uppförandekod för medarbetare 

> Uppförandekod för leverantörer